Přístupové Služby

Poskytujeme přístupové služby včetně skrytých titulků, HoH, SDH a AD

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) z února 2013 360 milionů lidí po celém světě trpí ztrátou sluchu a 285 milionů lidí poruchou zraku. Ztráta sluchu nebo zraku má značné funkční, ekonomické, sociální a emocionální důsledky. Přístup k médiím pomocí skrytých titulků je důležitou součástí integrace těchto osob a mediální regulační orgány po celém světě jej začínají považovat za základní lidské právo.

Asistenční technologie umožňují lidem s poruchou sluchu a zraku získat přístup k mediálnímu obsahu. Existují tři hlavní přístupové služby pro nedoslýchavé: skryté titulky (CC), titulky pro nedoslýchavé (HoH) a titulky pro neslyšící a nedoslýchavé (SDH). Pro osoby s poruchou zraku existuje zvukový popis (AD), který je také známý jako služba DVS (duální vysílání).

Titulky nebo skryté titulky jsou textová verze dialogu obvykle zobrazená v dolní části obrazovky s dalšími informacemi, jako jsou jména mluvčích a popisy zvukových efektů, které mají pomoci neslyšícím nebo nedoslýchavým divákům sledovat dialog. Uživatelé skrytých titulků a titulků jsou lidé, kteří přišli o sluch v pozdějším věku, a ti, kteří jsou neslyšící od narození. Tyto titulky používají někteří lidé i z jiných důvodů, jako je sledování televize se ztlumeným zvukem nebo učení se anglicky, nicméně ti nejsou cílovou skupinou.

Znakový jazyk používá ke sdělení smyslu gesta rukou, mimiku a řeč těla. Znakový jazyk je jazyk sám o sobě a většinou se učí jako první jazyk. Těmto divákům titulky nebo skryté titulky nezprostředkovávají stejně podrobné informace. Znakování se používá po celém světě pro usnadnění přístupu k mediálnímu obsahu, a to především proto, že divák nemusí rozumět psanému jazyku v titulcích, a tak znakování jakožto přístupová služba splňuje důležitou potřebu.

Pro lidi s poruchou zraku je obtížné sledovat dění na obrazovce, je-li málo dialogů. Zvukový popis je vyprávění, kterým se popisuje dění odehrávající se na obrazovce, a diváci s poruchou zraku tak mohou sledovat děj. Je nahraný jako samostatná zvuková stopa, kterou si divák může zvolit.

Nové směrnice po celém světě neustále zvyšují požadavky na poskytování přístupových služeb, co se týče zprostředkovávaného obsahu. Aby je majitelé obsahu splnili, poskytuje společnost SDI Media kromě skrytých titulků následující přístupové služby:

• Živé skryté titulky

• Titulky offline (skryté titulky, titulky pro nedoslýchavé a titulky pro nedoslýchavé a neslyšící)

• Zvukový popis / služba DVS

• Tlumočení do znakového jazyka