SDI Media Romania

SDI Media har bransjens største driftsbredde med verdens største nettverk av egeneide fasiliteter som leverer til 41 markeder i over 37 land, og som strekker seg over Amerika, Europa, Midtøsten, Afrika og Asia. Med tilstedeværelse i 41 markeder i 37 land og med 150 innspillingsrom og 85 mikserom tilbyr SDIs globale tilstedeværelse bransjens eneste komplette løsning for medielokalisering. Takket være SDIs globale studionettverk får du alltid en lokal løsning med teknologien og den tekniske ekspertisen som følger med en global leverandør. Følg de ulike lands linker for å få mer informasjon om studioet i ditt område.

Specialties

Project coordination services