SDI Media Spain

Studio Manager: Jesus Caruda
Calle Alcala, 496
28027 Madrid, Spain
Phone: +34 91 112 29 50

Gran Via de les Corts Catalanes 498-500
08015 Barcelona, Spain
Phone: +34 93 452 99 80

Praza de Vigo, 2 - Bajo
15701 Santiago de Compostela
A Coruña, Spain
Phone: +34 98 159 44 59

SDI Media har bransjens største driftsbredde med verdens største nettverk av egeneide fasiliteter som leverer til 41 markeder i over 37 land, og som strekker seg over Amerika, Europa, Midtøsten, Afrika og Asia. Med tilstedeværelse i 41 markeder i 37 land og med 150 innspillingsrom og 85 mikserom tilbyr SDIs globale tilstedeværelse bransjens eneste komplette løsning for medielokalisering. Takket være SDIs globale studionettverk får du alltid en lokal løsning med teknologien og den tekniske ekspertisen som følger med en global leverandør. Følg de ulike lands linker for å få mer informasjon om studioet i ditt område.

Specialties

Dubbing services: record
Dubbing services: mixing
Dubbing services: editing
Subtitling
Media & Post Production
Client Management