Toegankelijkheid

SDI Media levert toegankelijkheidsdiensten, waaronder closed captioning, ondertiteling voor slechthorenden, voor doven en slechthorenden en audiodescriptie.

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (de WHO) hadden in februari 2013 wereldwijd naar schatting 360 miljoen mensen te kampen met invaliderend gehoorverlies en 285 miljoen mensen met een visuele handicap. Een ernstige auditieve of visuele beperking heeft diepgaande functionele, economische, sociale en emotionele gevolgen. De toegang tot media via ondertiteling is belangrijk om te zorgen dat alle mensen betrokken blijven en wordt door mediaregelgevers wereldwijd steeds vaker beschouwd als een basisrecht.

Ondersteunende technologie stelt mensen met auditieve en visuele beperkingen in staat om toegang te krijgen tot mediacontent. Er zijn drie belangrijke diensten voor auditief gehandicapten: closed captioning (CC), ondertiteling voor slechthorenden (HoH), en ondertiteling voor doven en slechthorenden (SDH). Voor visueel gehandicapten is er audiodescriptie (AD), ook wel bekend als videodescriptie.

Ondertiteling en closed captioning zijn tekstversies van de dialoog, gewoonlijk weergegeven onder aan het scherm, met toegevoegde informatie, zoals de identiteit van de spreker en de beschrijving van geluidseffecten om dove en slechthorende kijkers te helpen bij het volgen van de dialoog. Onder de gebruikers van closed captioning en ondertitels zijn mensen die op latere leeftijd met gehoorverlies te maken hebben gekregen en mensen die sinds hun geboorte doof zijn. Daarnaast maken sommige mensen om andere redenen gebruik van deze diensten, bijvoorbeeld om televisie te kunnen kijken met het geluid uitgeschakeld, of om Engels te leren. Zij zijn echter niet het doelpubliek.

Bij gebarentaal wordt gebruikgemaakt van handgebaren, gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal om de betekenis weer te geven. Gebarentaal is een taal op zich en wordt meestal geleerd als eerste taal. Voor dit publiek geven closed captioning of ondertiteling niet genoeg informatie. Gebarentaal wordt over de hele wereld gebruikt om mediacontent toegankelijk te maken, voornamelijk omdat de kijker de geschreven taal van de closed captioning mogelijk niet goed begrijpt; gebarentaal, als toegankelijkheidsdienst, voorziet derhalve in een belangrijke behoefte.

Voor visueel gehandicapten is het moeilijk om de actie op het scherm te volgen als er weinig gesproken wordt. Audiodescriptie geeft een gesproken beschrijving van de actie die op het scherm plaatsvindt om zo visueel gehandicapte kijkers te helpen het verhaal te volgen. De audiodescriptie is opgenomen en beschikbaar als aparte audiotrack die door de kijker geselecteerd kan worden.

Door nieuwe regelgeving wereldwijd neemt de hoeveelheid content die toegankelijkheidsdiensten vereist toe. Om contenteigenaren te helpen om in deze behoefte te voorzien, biedt SDI Media naast closed captioning de volgende toegankelijkheidsdiensten:

• Live closed captioning

• Offline captioning (closed captioning, ondertiteling voor slechthorenden en voor doven en slechthorenden)

• Audiodescriptie/videodescriptie

• Gebarentaal