Latest News

HUL
15
Los Angeles, CA and Rome, Italy – SDI Media announces the opening of new custom-designed dubbing studios in Rome, becoming the only localization provider with owned and operated studios in both Milan and Rome. Located in...

Localization Solutions sa Buong Mundo

Ang SDI Media ang nangungunang media localization provider sa buong mundo, na nagbibigay ng serbisyong pang-dubbing, subtitling, at iba pang serbisyong pang-media sa international, rehiyunal, at lokal na content owners, aggregators, broadcasters at new media distributors.Kasama sa serbisyo ng SDI Media ang pagbibigay ng kumpletong end-to-end localization solution sa mga kliyente nito para sa mga pelikula, programang pangtelebisyon, interactive games, new media at mga pangangailangang korporal gamit ang mga pinaka-komprehensibong koleksyon ng mga customized localization software application sa industriya. Dahil nagmamay-ari at nagpapatakbo ito ng pinakamalaking network ng mga pasilidad sa buong mundo, kabilang ang 150 recording rooms at 85 na mixing rooms, nagbibigay ang SDI Media ng serbisyong pang-dubbing, subtitling at iba pang media solutions sa mahigit 80 wika sa buong mundo. Dahil nagbibigay ito ng serbisyo sa 41 market, sa 37 bansa sa EMEA, Asya, at Amerika, ang pagkakakilanlan ng localization ng SDI Media sa buong mundo ang tanging nagbibigay ng one-stop media localization solution sa industriya.