SDI Media Germany

Studio Manager: Harry Tonke
Head of Studios: Heiko Gigner
Head of Production: Anja Beetz

Rheingaustr. 29
D-12161 Berlin
Germany

Phone:+49 (0) 30 790 833 0
Fax:+49 (0) 30 790 833 334

Zielstattstraße 19
D-81379 München
Germany

Phone:+49 (0) 89 91 92 99 78
Fax:+49 (0) 89 91 92 99 79

Sa pamagitan ng pinakamalaking pag-aari at pinatatakbong pasilidad na sumasakop sa America, Asya at EMEA, ang SDI Media na ang may pinakamalaking sakop operasyon sa industriya. Matatagpuan sa 41 merkado, sa 37 bansa, na may 150 recording rooms at 85 mixing rooms, ang pagkakakilanlan ng SDI sa buong mundo ang tanging nagkakaloob ng one-stop media solution sa industriya. Gamit ang malawak na network ng mga studio, mayroong lokal na solusyon sa lahat ng oras, gamit ang mga teknolohiya at teknikal na husay na nagmumula sa pagtatrabaho sa isang global provider. Para sa tiyak na impormasyon ukol sa studio sa inyong teritoryo, maaaring sundan ang mga nakasaad na country specific links.

Specialties

Dubbing services: record
Dubbing services: mixing
Dubbing services: editing
Subtitling services
Media & Post Production
Client Management