Mga Lokasyon

Sa pamagitan ng pinakamalaking pag-aari at pinatatakbong pasilidad  na nagbibigay-serbisyo sa 41 merkado, sa higit 37 na bansa, sakop ang America, EMEA at Asya, ang SDI Media ang may pinakamalaking sakop ng operasyon sa industriya. Dahil sa hindi mapapantayang pagkakakilanlan nito sa buong mundo, ang SDI Media ay may kakayahang magkaloob ng  dubbing, subtitling, at iba pang media localization solutions sa higit 80 na wika, sa lokal na teritoryo, na mayroon ding lokal na tagapangasiwa. Gamit ang malawak na serbisyo nito ng studios sa buong mundo, kayang magkaroon ng lokal na solusyon, na may teknolohiya at teknikal na husay na nagmumula sa pagtatrabaho sa isang global provider.

Americas

Asia

EMEA