Access Services

Nagkakaloob ang SDI Media ng Access Services kabilang ang: Closed Captioning, HoH, SDH, at AD

Noong Pebrero 2013, inilathala ng World Health Organization (WHO) na may tinatayang 360 milyong mga mamamayan sa buong mundo ang may kapansanan sa pandinig, at 285 milyong tao ang may kapansanan sa mata. Ang kawalan ng kakayahan alinman sa pagdinig at paningin ay nagdudulot ng matinding epekto sa kakayahang gumawa ng tao, kasama na ang economic, social at emosyonal na aspeto. Ang pagkakaroon ng access sa media sa pamamagitan ng closed captioning services ay mahalagang bahagi para sa mga mamamayang ito at ngayon nga ay itinuturing na  batayan sa karapatang pantao ng mga media regulator sa buong mundo.

Binibigyang kakayahan ng Assistive Technologies ang mga mamamayan na mayroong kapansanan sa pandinig at paningin ang pagkakaroon ng access sa mga nilalaman ng media. Mayroong 3 pangunahing access services para sa may mga kapansanan sa pandinig:  Closed Captioning (CC), subtitles para sa Hard of Hearing (HoH) at subtitles para sa mga bingi at Hard-of-Hearing (SDH).Para sa mga may kapansanan sa paningin, mayroong audio description (AD), na tintawag din na video description.

Ang mga subtitle o closed captioning ay mga tekstwal na salin ng salitaan, karaniwang nakikita sa ibaba ng screen na may karagdagang impormasyon, gaya ng mga speaker ID at sound effect descriptors, upang tulungan ang mga manonood na may kapansanan sa pandinig na masundan ang mga salitaan. Kabilang sa mga gumagamit ng closed captioning at subitle ay ang mga taong nakaranas ng pagkawala ng pandinig sa kanilang pagtanda o ang mga pinanganak ng bingi. Bukod dito, ang ilang mga tao ay gumagamit ng closed captioning sa iba pang kadahilanan, tulad ng panonood sa telebisyon na hindi gumagamit ng tunog upang matuto ng Ingles. Gayunman, ang mga ito ay hindi kabilang sa target audience ng serbisyong ito.

Ang sign language ay gumagamit ng manual na kilos, expression ng mukha at kilos ng katawan upang maipahayag ang kahulugan nito. Ang sign language ay itinuturing din na isang uri ng wika, at karaniwang natututunan bilang pangunahing wika. Hindi sapat at sing-lalim ang naibibigay na impormasyon ng closed captioning o subtitles sa ganitong klase ng audience. Ang Signing (Sensyas) ay ginagamit sa buong mundo upang madaling maintindihan ang palabas dahil maaaring hindi nito maintindihan ang nakasulat sa closed captioning, kung kaya’t ginagamit ang signing (senyas) bilang access service, upang punan ang mahalagang pangangailangan na ito.

Para sa mga may kapansanan sa paningin, lubhang mahirap sundan ang mga kilos sa screen habang may salitaan. Ang audio description ay nagkakaloob ng pagkukwentong naglalarawan sa nagaganap na kilos sa screen upang tulungan ang mga manonood na may kapansanan sa paningin na masunduan ang mga tagpo. Inirerekord ang audio description at maaaring gamitin bilang hiwalay na audio track na maaaring manipulahin ng manonood.

Ang mga bagong kautusan sa buong mundo ang patuloy na nagpaparami ng bilang ng content na nangangailangan ng access service. Bukod sa closed captioning services, at upang tulungan ang mga content holder na matugunan ang pangangailangang ito, ang SDI Media ay nagkakaloob ng sumusunod na access services:

• Live closed captioning services

• Offline captioning (Closed Captioning, Hard of Hearing, at SDH)

• Audio description/Descriptive video

• Signing (Senyas)