Broadcast

Taun-taon, libu-libong oras ng orihinal na nilalaman ang nililikha at ipinamamahagi sa mga broadcaster sa iba’t ibang panig ng mundo.  Mas maraming libong oras ng back catalog programming ang muling isinasa-ayos para ipamahagi. Ang lahat ng nilalaman nito ay kailangang sumailalim sa wasto at tumpak na pag-dub, o pag-subtitle.

Upang matugunan ang mga hamong kaakibat ng paglocalize ng nilalaman para sa lumalaking broadcast markpetplace, bumuo ang SDI ng pangkat ng mga eksperto upang tumulong sa aming mga kliyente sa pag-dub at pag-subtile ng libu-libong oras, kada taon na salin sa higit na 80 wika. Ang masigasig na grupo ng mga propesyunal ay sinusuportahan ng mga kumpletong kasangkapan at teknolohiya na umuunlad sa nakalipas na 30 taon, kasama na rin ang pinakamalaking network sa buong mundo na pag-aari at pinatatakbong pasilidad, na nag-aallow sa aming mga kliyente na makapaghatid ng maramihang proyekto ng localized content sa pinakamaayos at pinakamatipid na paraan.

Dagdag pa rito, gumawa ang SDI Media ng pinasadyang applications na nangangasiwa sa buong proseso ng produksyon. Ang mga application na ito ang  naghahatid ng pinakamatipid na paraan para sa aming mga kliyente at nagbibigay ng madaling paraan upang masubaybayan ang progreso ng kanilang trabaho sa iba’t ibang channel.     

Inaanyayahan namin kayo na suriin itong website upang madagdagan ang kaalaman ukol sa aming mga mahuhusay na empleyado, sa aming pasilidad sa iba’t ibang panig ng mundo, at ang aming mga kagamitan at gamit na teknolohiya.