Mga Serbisyo sa Dubbing

Ang SDI Media ay Nagkakaloob ng Voice Over at Dubbing Services.

Higit sa 30 taon na ang karanasan ng SDI Media sa pagkakaloob ng mga serbisyo sa dubbing at voice-over sa mga pangunahing kumpanya ng media sa buong mundo.   

Ipinagmamalaki ng SDI Media ang 3 elemento na pumapaloob sa serbisyo nito sa dubbing: Ang pagkuha ng vocal talent para sa mga voice over na akma ang boses sa actor na nasa screen, saktong paglip-synch na bumubo sa ilusyon, at ang pag-akma ng script base sa tunay na kahulugan nito mula sa orihinal na materyal. Ang mga elementong ito ay pinagsasama upang ilabas ang isang tunay na “transcreated” na pagganap. 

Ang SDI Media ay nagkakaloob ng dubbing at voice-over services sa higit na 50 wika para sa live-action at animated na mga pelikula, broadcast series, mga dokumentaryo, infomercials, at mga nilalaman ng online video. Bukod dito, ang SDI Media ay nagbibigay din ng serbisyo para sa video games, e-learning software, corporate presentation, training videos at product trailers. 

Serbisyong Dubbing  Gamit ang Tugmang Boses

Nagpapanatili ang SDI Media ng kumprehensibong database ng voice actors para sa serbisyong dubbing nito sa lahat ng teritoryo. Regular ang paghahanap ng mga bagong talent upang matiyak na ang voice bank ay mayroong sapat na pagpipilian para sa anumang demograpiko. Binibigyan ng access ang mga kliyente sa rehistradong database upang mangalap ng talento, masubaybayan ang progreso, at magkaron ng access ang mga ito sa mga ulat ukol sa quality control, at mabantayan ang estado ng proyekto. 

Kontrol sa Kabuuang Produksyon 

Nagkakaloob ang SDI Media ng kumpletong end-to-end solution para sa serbisyo sa dubbing. Mula sa pag-akma ng script hanggang sa pagkuha ng talent, direksyon, rekording at mixing, nagkakaloob ang SDI Media ng one-stop, at kumpletong post-production voice-over na serbisyo. Dahil sa pinag-aari at pinatatakbong mga pasilidad pang-dubbing sa 35 bansa, ang SDI ay may kakayahang magkaloob ng local, in-territory, at project management na may karagdagang kalidad at teknlohiya na may kasamang global provider.