Pandaigdigang Serbisyong Pang-Media

Pandaigdigang Serbisyong Pang-Media sa pamamagitan ng Digital Media Localization

Ang Global Media Services (GMS) (Pandaigdigang Serbisyong Pang-Media) ay isang grupo ng production sa SDI Media na nagkakaloob ng makabagong digital content preparation at integration bilang pangwakas na bahagi ng tunay na end-to-end na video localization na serbisyo. Ang SDI may kakayahang magkaloob ng serbisyo para sa pag-localize ng video mula sa pamamahala ng script, dubbing, subtitling, paglikha ng deliverables, at specification management hanggang sa paghatid ng high-quality A/V (integrated audio & video) assests sa broadcasters at digital platforms.

Paghahanda Para sa Malawakang Digital Media Localization 

Suportado ng hindi mapapantayang global network ng pag-aari at pinatatakbong pasilidad, ginagamit ng SDI ang himpilan nito sa Los Angeles at mga naka-sentrong hub sa Warsaw, Poland, at Manila, sa Pilipinas, upang magkaloob ng malawak na global media services kabilang ang  digital media localization. Ang bawat hub ay sinasalamin ang mga takda ng patakaran sa teknolohiya, pamamaraan, kagamitan, pagsasanay at husay na pangasiwaan ang daloy ng trabaho sa GMS na may kakayahang magbago, mag-package, at maghatid ng digital contribution content sa anumang wika sa sinumang broadcaster, VOD o internet distribution platform saanman sa mundo.