MediaTrack

Ang MediaTrack ay ang localization workflow management system ng SDI Media na nag-aalis ng anumang pag-aalinlangan sa pag-oorder at pagsubaybay sa dubbing at subtitling assets mula sa unang talakdaan ng broadcast nito hanggang sa huling lokasyon. 

Nagkakaloob ang MediaTrack ng isang sistema para sa mga kliyente na nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na makapagplano, makapagtakda, umorder at magsubaybay ng archive ng language assets. Maigting na sinasamahan ito ng broadcast scheduling systems, at pinoprotektahan gamit ang mirrored servers at XML messaging. Ang MediaTrack ay nagbibigay ng pinakamataas na antas ng proteksyon sa language assets. Gamit ang built in na Signiant Integration upang kusang mapakilos ang trabaho sa paghatid ng media at file. Ang MediaTRack ay nagbibigay ng kumpletong status tracking at kayang suportahan ang manual at automatic na pagsusuri ng kalidad ng proyekto. 

Ang browser ng MediaTrack na nakabase sa dashboard ay nagbibigay ng lingguhang view play-out status ng channels sa tamang oras nito, na may kasamang seguridad sa pag-access sa system functions base sa naka-profile na access right ng user. Ang sistemang ito ay madali lamang i-configure at maaaring i-customize upang matugunan ang saktong pangangailangan ng kliyente at departamento nito. Maaaari rin palakihin ang sistema upang maisama ang iba pang content at metadata na kinakailangan.

Maaaring makakuha ng data mula sa MediaTrack na may kaugnay sa iba’t ibang aspeto ng broadcasting business na may kakayahang makatanggap ng standard management reporting tools, tulad ng Crystal Reports TM upang malaman ang: mga madalas gamitin na subtitling suppliers, tagal ng isang subtitling project, at antas ng pagkakasakto ng subtitle bawat supplier.