Mga serbisyo sa Pagsasalita

Mga serbisyo sa Pagsasalita para sa Voice Recognition Systems 

Mula noong 2006, ang SDI Media ay tumutulong na sa mga kumpanya ng teknolohiya sa paglinang ng speech recognition system at text-to-speech system sa higit 40 wika sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pandaigdigang network ng  recording studios, voice talent, linguists at transcribers.

Lumikha ng Voice Recognition Systems sa Tulong Namin

Ang SDI Media ay maaaring tumulong sa mga inhinyero na gumawa ng premium synthesized na mga boses na kayang hawakan ang lahat ng mga aspeto mula sa pagkuha ng talent hanggang sa kontrata, NDA management at rekording. Habang ang rekording  ay pinangagasiwaan sa loob ng teritoryo, ang pagkuha ng talent at pag-apruba ay nakabase sa web gamit ang proprietary tool ng SDI, na tumutulong sa mga kliyente na maaayos na pangasiwaan ang multiple-language na mga prokyekto.

Pandaigdigang Serbisyo sa Pagsasalita na may Lokal na Pangangasiwa

Kumukuha rin ang SDI Media ng mga koleksyon ng voice-data sa buong mundo. Dahil sa pagpapalakas ng pandaigdigang tanggapan at linguistic resources nito sa bawat bansa, mabilis at maayos na nagagawa ang mga malalaking proyekto habang pinamamahalaan ang mga ito, binabantayan ang kalidad, at inihahatid mula sa isang lokasyon habang maiging tinitiyak ang kalidad at pagkakatulad nito.