Digital Media

Ang Video on Demand (VOD) ay mabilis na umuusbong at nakikilala bilang pangunahing gamit para sa content consumption ng mga manonood sa iba’t iba’t bahagi ng mundo. 

Upang tulungan ang aming mga kliyente na makinabang sa lumalaking merkado nito, ang SDI ay gumawa ng komprehensibong koleksyon ng Digital Media solutions na tanging idinisensyo upang mapadali ang  proseso ng paghahanda ng nilalaman para sa digital na pamamahagi. 

Ang mahusay na grupo ng mga developer at operational staff ng SDI ay lumikha ng mataas na kalidad ng pinasadyang workflow para sa encoding, transcoding, metadata na pagsasalin, packaging, paghahatid, at archiving. Ang mga pinakamalalaking investment sa media hubs sa Europe at America ay nangangahulugang ang SDI ay nakaposisyon upang magbigay sa aming mga kliyente ng matipid na solusyon para sa pamamahagi ng kanilang digital content sa iba’t ibang wika at sa maraming uri ng platform.