SDI Media Spain

Studio Manager: Jesus Caruda
Calle Alcala, 496
28027 Madrid, Spain
Phone: +34 91 112 29 50

Gran Via de les Corts Catalanes 498-500
08015 Barcelona, Spain
Phone: +34 93 452 99 80

Praza de Vigo, 2 - Bajo
15701 Santiago de Compostela
A Coruña, Spain
Phone: +34 98 159 44 59

Với hệ thống cơ sở vật chất do chính SDI sở hữu và điều hành, trải khắp Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, SDI Media là đơn vị có tầm hoạt động rộng nhất trong ngành. Hiện diện trong 41 thị trường, tại 37 quốc gia, hợp tác với 150 phòng thu và 85 phòng phối âm, SDI để lại ấn tượng toàn cầu là nhà cung cấp giải pháp bản địa hóa truyền thông trọn gói duy nhất trong lĩnh vực này. Với hệ thống phòng thu trên khắp thế giới của SDI, quý khách luôn có được giải pháp mang tính địa phương nhưng sự chuyên nghiệp kĩ thuật và công nghệ đến từ nhà cung cấp toàn cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết về các phòng thu trong lãnh thổ của bạn, vui lòng truy cập vào các liên kết quốc gia cụ thể.

Specialties

Dubbing services: record
Dubbing services: mixing
Dubbing services: editing
Subtitling
Media & Post Production
Client Management